Ταρσανάδες

Το Γαλαξίδι είναι η ναυτική πολιτεία της Στερεάς Ελλάδας, το «στεριανό νησί» όπως το ονομάζουν πολλοί. Αιτία είναι η ναυτική του παράδοση και η ναυτική δύναμη που απέκτησε τον 19ο αιώνα, όταν τα Γαλαξιδιώτικα πλοία κυριαρχούσαν στις θάλασσες.

Ο οικισμός των Ταρσανάδων στο Γαλαξίδι κουβαλάει την ναυτική ιστορία της πόλης. Είναι ο τόπος όπου λειτουργούσαν τα καρνάγια, τα νεώρια της πόλης, που στο Γαλαξίδι ονομάζονταν Ταρσανάδες, από την παράφραση της αντίστοιχης τουρκικής λέξης. Εδώ εργάζονταν οι ναυπηγοί της πόλης την περίοδο της ναυτιλιακής ακμής της και κατασκεύαζαν τα πιο γερά κι εντυπωσιακά σκαριά στη Μεσόγειο.

Πρόκειται για τμήμα της παραλίας του Γαλαξιδίου, όπου είναι εύκολη η ανέλκυση και η καθέλκυση των σκαφών και των μεγαλύτερων πλοίων, που την εποχή της ακμής του Γαλαξιδίου ήταν περισσότερο ξύλινα. Στους Ταρσανάδες γίνονταν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, υφαλοκαθαρισμοί, υφαλοχρωματισμοί, καλαφατίσματα, παλαμίσματα, όμως ειδικά στους Ταρσανάδες του Γαλαξιδίου, κατασκευάζονταν κιόλας τα ιστιοφόρα της πόλης που κυριαρχούσαν στις θάλασσες.

Το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 βρήκε το Γαλαξίδι με σημαντικό αριθμό πλοίων στο στόλο του. Ο ρόλος του στον Αγώνα ήταν καθοριστικός, ακόμα μεγαλύτερη όμως ήταν η συμβολή του στην Παλιγγενεσία του Έθνους, όταν οι Ταρσανάδες ήταν ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα παραγωγής πλοίων που ενίσχυαν συνεχώς τη ναυτική δύναμη της Ελλάδας.

Η παρακμή στους Ταρσανάδες του Γαλαξιδίου, ήρθε με την έλευση του ατμόπλοιου, όπως συνέβη σε όλα τα καρνάγια της χώρας. Μέχρι και σήμερα όμως, στους Ταρσανάδες του Γαλαξιδίου δημιουργούνται τα καλύτερα ξύλινα σκαριά.

Most Popular